به گزارش اخباربانک، بانک صادرات با سرمایه ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومانی گزارش فعالیت هشتمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۹۹ را منتشر کرد و در جریان معاملات چهارشنبه با رشد ۳٫۸ درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، “وبصادر” در این مدت ۱٫۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و ۱٫۸۱ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در هشتمین ماه سال ۹۹ تراز عملیاتی مثبت ۶۸٫۹ میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

این بانک طی ۸ ماه سال جاری نیز با کسب ۱۶٫۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۱۴٫۱ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۲٫۳ هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل ۸۹ و ۴۰ درصد افزایش داشته اند.

همچنین “وبصادر” درخصوص اطلاعات دوره یک ماهه منتهی به آبان توضیح داد: مبالغ مندرج در ستون های تسهیلات اعطایی و وصولی و ستون های سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره در برخی موارد شامل اصلاحات و تغییر طبقه بندی است. همچنین اطلاعات تجمعی از ابتدای سال مربوط به مطالبات از دولت و شعب خارج در جدول فوق موجود نیست.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77878/ثبت-تراز-عملیاتی-۲-۳-هزار-میلیارد-تومانی-بانک-صادرات