سرمایه‌گذاری ۸۰درصد دارایی‌ها در ۵صنعت

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران در پایان روز سه‌شنبه ۴ آذرماه با جذب ۳۰ میلیارد ریال منابع مالی جدید و کسب بازدهی ۳ درصدی در هفته اخیر به ارزش ۱۶ هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال رسیده است.

در جدول زیر بازدهی کسب‌شده صندوق در بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال ارائه‌شده است.

سرمایه‌گذاری ۸۰درصد دارایی‌ها در ۵صنعت

بازدهی سالیانه این صندوق همان‌گونه که در جدول زیر ارائه‌شده معادل ۳۵۴ درصد محقق شده است.

سرمایه‌گذاری ۸۰درصد دارایی‌ها در ۵صنعت

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به میزان ۹۸.۱ درصد و سایر دارایی‌های به میزان ۱.۹ درصد است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه‌شده است. بیش از ۸۰ درصد از دارایی‌های صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه‌گذاری شده است.

سرمایه‌گذاری ۸۰درصد دارایی‌ها در ۵صنعت

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه‌گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت‌وضعیت پرتفوی افشاشده این صندوق استخراج‌شده، ارائه‌شده است.

سرمایه‌گذاری ۸۰درصد دارایی‌ها در ۵صنعت

لازم به ذکر است که آخرین صورت‌وضعیت پرتفوی افشاشده این صندوق مربوط به پایان مهرماه سال جاری است و به‌طورقطع در یک ماه گذشته شاهد تغییراتی در صورت‌وضعیت این صندوق بوده‌ایم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231918/سرمایه‌گذاری-۸۰درصد-دارایی‌ها-در-۵صنعت