به گزارش اخباربانک، شورای عالی بیمه در هفته جاری پس از شرکت بیمه اتکائی پارس، مجوز فعالیت شرکت بیمه تخصصی کاریزما را نیز صادر کرد .

با صدور مجوز فعالیت شرکت بیمه کاریزما که به صورت تخصصی در بیمه های زندگی فعالیت خواهد کرد، عدد شرکتهای بیمه تخصصی زندگی پس از خاورمیانه و باران به سه رسید.

گفته می شود، این شرکت بیمه زندگی با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی آغاز بکار خواهد کرد.

شرکت بیمه تخصصی زندگی کاریزما وابسته به یک شرکت سرمایه گذاری و بازارگردانی در بازار سهام است و مجتبی کباری، مشاور عالی سرمایه‌گذاری بیمه مرکزی در سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۲ و عضو هیات مدیره بیمه اتکایی ایرانیان در سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۰ و امین شیرکانی مدیرعامل سابق بیمه سینا از جمله موسسان این شرکت هستند.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77879/بیمه-تخصصی-کاریزما-مجوز-گرفت