به گزارش اخباربانک، براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه نوین، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳ هزار و ۹۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال تصویب شد.

این افزایش از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین و به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت توانگری مالی انجام خواهد شد.

بنابراین هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال به مبلغ ۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت توانگری مالی اقدام کند.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77880/مرحله-دوم-افزایش-سرمایه-نوین-انجام