ادامه روند افزایشی نرخ اوره شرکت

 

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی کرمانشاه در آبان ماه رکورد فروش ماهیانه را شکست و با ثبت فروش ۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریالی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی فروش را نسبت به مهر ماه ثبت کرد.

ادامه روند افزایشی نرخ اوره شرکت

به این ترتیب جمع کل فروش محقق شده شرکت از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه به ۱۴ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال رسید. این فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۸۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد که ناشی از رشد مقادیر فروش به میزان ۸ درصد و افزایش متوسط نرخ‌های فروش به میزان ۷۰ درصد بوده است.

لازم به ذکر است، مقادیر فروش اوره شرکت در دوره ۸ ماهه امسال به ۴۴۳ هزار تن رسیده که ۳۰ هزار تن افزایش را نشان می‌دهد.

نرخ فروش اوره صادراتی شرکت با ۱۰ درصد رشد نسبت به مهر ماه به ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال رسیده و  اوره کشاورزی بدون تغییر نرخ و معادل ۶ میلیون ریال به ازای هر تن معامله شده است.

نرخ سایر اوره‌های فروخته شده در بازار داخلی نیز با ۸ درصد افزایش به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231848/ادامه-روند-افزایشی-نرخ-اوره-شرکت