عرضه اولیه

به گزارش بورس نیوز، افسانه اروجی، مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس درخصوص آخرین وضعیت عرضه اولیه شرکت‌ها در فرابورس که به دلیل شرایط بازار از اول مهر به این سو متوقف شده (آخرین مورد مربوط به سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در اول مهر) اظهار کرد: درحالی فرایند بررسی‌ها و پذیرش شرکت‌های جدید ادامه دارد که از میان شرکت‌های آماده تر، سه شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن و سپیدار سیستم، زمینه کشف قیمت را دارند.

مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس ادامه داد: در این میان اگر مدیران “چخزر” اقدام به ارایه گزارش ارزشگذاری کنند، هفته آینده با ۱۷.۵ درصد سهام، آماده واگذاری سهام به عموم و صندوق‌ها خواهد بود و ۱۰ درصد دیگر ظرف مدت ۶ ماه پس از عرضه اولیه واگذار خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231850/ عرضه-اولیه-چخزر-در-هفته-آینده-اما-به-شرط