به گزارش خبرنگار اخباربانک، بالاخره پس از از ماهها انتظار گزارش ارزش گذاری قیمت سهام موسسه اعتباری کوثر توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شد.

بر اساس ترازنامه پایان سال ۹۷ موسسه اعتباری کوثر، هر سهم موسسه کوثر ۲۵۰۲ ریال قیمت گذاری شده است.

ارزش اموال و دارایی های موسسه اعتباری کوثر در حالی حدود ۲۵۰ تومان قیمت گذاری شده است که بیش از دو سال از سهامداران این موسسه سرمایه خود را قفل شده می‌دیدند.

حال با مشخص شدن قیمت سهام موسسه، مجمع عمومی برگزار و انحلال این موسسه نیز به زودی اعلام می گردد.
گزارش کارشناسان دادگستری درباره ارزش گذاری قیمت سهام با ذکر جزئیات دقیق در سامانه موجود میباشد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77861/سهم-موسسه-کوثر-۲۵۰-تومان-قیمت-خورد