به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه اتکائی پارس زیر مجموعه شرکت بیمه مستقیم پارسیان و گروه مالی پارسیان است که با سرمایه ۳۵۰ میلیارد تومانی مجوزش صادر شد.

گفته می شود قرار است در دو سال اول فعالیت سرمایه این شرکت بیمه اتکائی به ۷۰۰ میلیارد تومان برسد.

پیش بینی می شود این شرکت بیمه اتکائی با توجه به اینکه زیر مجموعه هلدینگ مالی پارسیان است فعالیت های قابل توجهی را کلید بزند.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77848/بیمه-اتکائی-پارس-مجوز-گرفت