ارزش سهام عدالت ۳۶ هزار تومان کاهش داشتبه

گزارش بورس نیوز، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به حدود ۱۰ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته بیش از ۳۶ هزار تومان کاهش یافت.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231645/ارزش-سهام-عدالت-۳۶-هزار-تومان-کاهش-داشت