نرخ فروش شیرخام

به گزارش بورس نیوز، شرکت دامداری تلیسه نمونه از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، قیمت فروش شیر خام (با مشخصات ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار) مبلغ ۴۵.۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلوگرم درب دامداری تصویب شد.

نرخ فروش شیرخام

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231620/نرخ-فروش-شیرخام-تلیسه-افزایش-یافت