رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از اقدام وزیر صمت در برکناری مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران انتقاد کرد.

صبا آذرپیک فعال رسانه ای هم در صفحه توییتر خود هم نوشته است:


منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77788/حواشی-برکناری-مدیر-صندوق-ضمانت-صادرات