به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن از صندوق‌های با درآمد ثابت محسوب می‌گردد در هفته گذشته و با کسب بازدهی ۰.۳۴ درصدی به ارزش ۱۵۰ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریالی رسید.

ارزش این صندوق آن را در ردیف یکی از ۵ صندوق پرارزش با درآمد ثابت کشور قرار داده است.

بازدهی صندوق در بازه‌های زمانی ماه، سه ماه و سال قبل ارائه شده است.

بازدهی سالانه ۲۱.۵ درصدی صندوق

در حالی بازدهی یک ساله این صندوق به ۱.۶ درصد رسیده است که بازدهی سه ماهه آن همچنان کمتر از ۵ درصد است.
بازدهی یک ساله منتهی به پایان ۲۷ آبان ماه سال جاری به ۲۱.۵ درصد رسیده است.

بازدهی سالانه ۲۱.۵ درصدی صندوق

این بازدهی نسبت به بازدهی محقق شده متوسط سایر صندوق‌های مشابه که بیش از ۳۰ درصد است، ضعیف ارزیابی می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231492/بازدهی-سالانه-۲۱۵-درصدی-صندوق-ره-آورد-آباد-مسکن-