بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط به ۱۷۱.۴ درصد رسید
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره نمود. همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه شده است. میزان تزریق نقدینگی صورت گرفته طی یک هفته اخیر نیز ارائه شده است.
پس از ارائه جدول، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:
بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط به ۱۷۱.۴ درصد رسید

 ارزش صندوق‌های مختلط در پایان روز ۲۷ آبان ماه سال جاری به ۲۷ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال رسیده است. در این هفته شاهد خروج ۳۳۱ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق‌ها در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری بوده ایم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231513/بازدهی-سالیانه-صندوق‌های-مختلط-به-۱۷۱۴-درصد-رسید