به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت که از صندوق‌های مختلط محسوب می‌گردد در پایان روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه به ارزش ۷۵۳ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال رسید.

بازدهی ۵.۴ درصدی صندوق کارگزاری بانک تجارت

در جدول زیر روند بازدهی این صندوق در بازه‌های هفته، ماه و سال ارائه شده است. در هفته گذشته و با توجه به رشد محسوس بازار سرمایه شاهد کسب بازدهی ۵.۴ درصدی بودیم. همچنان بازدهی ماهیانه منفی است و در یک سال منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ بازدهی صندوق به ۱۵۸ درصد رسیده است.

بازدهی ۵.۴ درصدی صندوق کارگزاری بانک تجارت

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت آن شامل ۵۳.۹ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۴۰.۶ درصد اوراق مشارکت، ۴.۳ درصد سپرده‌های بانکی و ۱.۴ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است.

بازدهی ۵.۴ درصدی صندوق کارگزاری بانک تجارت

همچنین در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. با توجه به اینکه این اطلاعات از آخرین صورت وضعیت پرتفوی صندوق که مربوط به پایان مهر ماه استخراج شده، به طور قطع شاهد برخی تغییرات در سرمایه گذاری‌های صندوق هستیم.

بازدهی ۵.۴ درصدی صندوق کارگزاری بانک تجارت

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231497/بازدهی-۵۴-درصدی-صندوق-کارگزاری-بانک-تجارت