به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج که از انواع صندوق‌های سهامی محسوب می‌گردد، در دوره یک هفته منتهی به ۲۷ آبان ماه بازدهی جالب توجه ۱۴.۱ درصدی را محقق کرده و به این ترتیب ارزش این صندوق به ۹۴۳ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال رسیده است.
در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی ماه، سه ماه و سال گذشته ارائه شده است.

صندوق مشترک دماسنج و بازدهی ۱۴.۱ درصدی در هفته گذشته

همان گونه که ذکر شده بازدهی هفتگی صندوق بیش از ۱۴ درصد بوده است که جزو سه صندوق برتر از این حیث است.
بازدهی ماهیانه صندوق همچنان منفی است و بازدهی یک ساله آن نیز به ۲۶۵ درصد رسیده است که اندکی کمتر از میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌های مشابه است.

صندوق مشترک دماسنج و بازدهی ۱۴.۱ درصدی در هفته گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت آن شامل ۹۱.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۸.۸ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
همان گونه که در جدول نیز مشاهده می‌شود در حدود ۸۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

صندوق مشترک دماسنج و بازدهی ۱۴.۱ درصدی در هفته گذشته

همچنین در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. با توجه به اینکه این اطلاعات از آخرین صورت وضعیت پرتفوی صندوق مربوط به پایان مهر ماه استخراج شده، به طور قطع شاهد برخی تغییرات در سرمایه گذاری‌های صندوق هستیم.

صندوق مشترک دماسنج و بازدهی ۱۴.۱ درصدی در هفته گذشته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231490/صندوق-مشترک-دماسنج-و-بازدهی-۱۴۱-درصدی-در-هفته-گذشته