افزایش قیمت سیمان پاکتی

به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان هرمزگان از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبرداد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، قیمت فروش سیمان پاکتی در پی افزایش قیمت خرید پاکت سیمان افزایش یافته است.

افزایش قیمت سیمان پاکتی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231480/افزایش-قیمت-سیمان-پاکتی-سهرمز