به گزارش اخباربانک، بیمه آسیا در دوره یک ماهه منتهی به پایان مهرماه مبلغ ۹۲۳۶میلیارد ریال حق بیمه صادر و مبلغ ۳۶۱۳میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد. همچنین این شرکت طی ۷ ماه نخست سال در مجموع ۴۶۷۸۰میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده و در مقابل ۲۱۶۸۱میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۵درصدی در حق بیمه صادره همراه شد. 

عملکردسالیانه و ماهانه

 

 همانطور که مشاهده می کنید حق بیمه صادره بیمه آسیا  روند صعودی داشت بطوریکه در نخستین ماه پاییز نسبت به نخستین ماه تابستان با ۳۸درصد رشد همراه شد . در حالیکه خسارت پرداختی رشد چندانی نداشت .
این شرکت در مهرماه نسبت به شهریور ماه ۱۰درصد رشد نشان می دهد.
 
روند عملکرد شش ماهه
بیمه آسیا طی ۶ ماه منتهی به پایان مهرماه مبلغ ۳۰۸۴۴میلیارد ریال حق بیمه صادر کردکه نسبت مدت مشابه ۳۲درصد رشدیافت . هزینه خسارت شرکت نیز در همین دوره ۵۰ درصد رشد کرد. همچنین با افزایش درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع ، سود خالص شرکت در نهایت مبلغ ۳۴۰۸میلیارد ریال حاصل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲۰ درصد افزایش داشت.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77755/تحقق-۷۲۰-درصدی-سود-خالص-بیمه-آسیا