به گزارش بورس نیوز، شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، طبق مصوبه قبلی کارگروه تنظیم بازار نرخ فروش محصول شکر در کیسه ۵۰ کیلیویی درب کارخانه ۷۳.۰۰۰ ریال تعیین شده بود که مبلغ ۶۸.۰۰۰ ریال برای کارخانه و مبلغ ۵.۰۰۰ ریال آن برای دولت بود که در مصوبه جدید مبلغ ۵.۰۰۰ ریال دولت حذف و نرخ فروش درب کارخانه نیز ۶۶.۵۰۰ ریال تعیین شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231475/قثابت-هم-گران-کرد