به گزارش بورس نیوز، فعالان صنعت دام و طیور این روزها گلایه های بسیار از نحوه تخصیص ارز دولتی برای تامین نهاده ها دارند. گویا این صنعت فقط روی کاغذ مشمول دریافت ارز دولتی است و خبری از ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی نیست. این در حالی است که قیمت گوشت و لبنیات سیر صعودی دارد.

احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن گاوداران در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: رسما خبری از حذف ارز دولتی صنعت دامپروری نیست؛ اما بانک مرکزی از یک سو اعلام می کند ارز دولتی به تولیدکنندگان تخصیص می دهد و از سوی دیگر در عمل، توان پرداخت ارز را ندارد. به شرایطی رسیده ایم که دام های زنده گرسنه مانده اند و تولیدکنندگان به هر دری میزنند تا نهاده های دامی را تامین کنند و مجبور به کشتار دام ها نشوند.

وی افزود: امیدواریم هر چه زودتر تخصیص ارز به صنعت دامپروری تعیین تکلیف شود تا تولیدکنندگان بدانند قرار است با ارز آزاد، تولید کنند یا ارز دولتی. در حال حاضر بهای تمام شده هر کیلوگرم شیر خام برای دامداران ۳۸۰۰ تومان و نرخ فروش آن حدود ۴۰۰۰ تومان و قیمت دام زنده کیلویی ۳۸ هزار تومان است. در صورت حذف ارز دولتی، هر کیلوگرم شیر خام به ۷۵۰۰ تومان و هر کیلو دام زنده هم به حدود ۴۷ هزار تومان خواهد رسید. با حذف ارز دولتی، افزایش قیمت شیر خام بیش از افزایش قیمت گوشت خواهد بود. افزایش قیمت ها مطلوب تولیدکننده نیست؛ ولی در این شرایط صنعت دامپروری در معرض تهدید قرار گرفته و نگران نابودی صنعت و سفره خانوارها هستیم. اگر ارز دولتی در اختیار سیاست گذاران بانک مرکزی هست، انتظار می رود هر چه زودتر در اختیار صنعت دامپروری قرار بگیرد تا بتوانیم خوراک دام را وارد کنیم؛ در غیر این صورت در آینده ای نزدیک، ناچار به واردات لبنیات و گوشت با ارز آزاد خواهیم شد!

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231357/افزایش-حداقل-۸۵-درصدی-شیر-خام-و-۲۳-درصدی-گوشت-با-حذف-ارز-دولتی