دولت‌آبادی در مورد بهینه‌سازی ارائه خدمات به شرکت‌های دانش بنیان گفت: به منظور تسهیل ارائه خدمات اعتباری مندرج در نفاهمنامه و سایر خدمات نوین بانکی کارشناسانی از مجموعه بانک تجارت در دفتر این بانک در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر خواهند شد تا روند اعطای تسهیلات به لحاظ زمانی کوتاه شود.

دکتر وحدت: بانک تجارت عملکرد بهتری در تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان داشته است

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77702/تفاهمنامه-جدید-بانک-تجارت-صندوق-نوآوری-شکوفایی-منعقد