به گزارش اخباربانک، همچنین شفافیت قراردادهای بیمه‌ای فی‌مابین را نیز باید به این خصوصیات اضافه کرد.

خدمات بیمه پارسیان درحالی بر پایه مشتری‌مداری استوار است که طرح تخفیفات بیمه‌های مسوولیت مدنی کارفرما در قبال ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی، فروش بیمه‌های مسوولیت ویژه هیات‌مدیره ساختمان‌های مسکونی و همین‌طور جشنواره فروش طرح آرامش که مربوط به بیمه‌های آتش‌سوزی است، از جمله این طرح‌ها است و نشان از نگاه جامع این شرکت به نیازمندی جامعه دارد.

در بیمه پارسیان سیستم یکپارچه مدیریت خدمات و مشتریان با کیفیت مطلوبی تا حدی کارآمد عمل کرده که توانسته فرآیندهای بوروکراتیک اداری را کوتاه‌تر کند که نظرات بیمه‌شدگان گویای این موضوع توسط بیمه پارسیان است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77697/بیمه-پارسیان-پیشرو-ارائه-خدمات-هوشمند