به گزارش اخباربانک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: آن دسته از سهامداران عدالت که خواستار لغو سفارش فروش سهام هستند، می‌توانند از طریق درگاه‌های شرکت‌های کارگزاری و یا شعب بانک‌ها، سفارش فروش سهام عدالت را لغو کنند.

سهامداران عدالتی که نسبت به ارائه سفارش فروش سهام عدالت در کارگزاری ها  یا شعب بانک ها اقدام کرده اما به دلیل نوسانات اخیر بازار ، سفارش فروش اجرا نشده و مبلغی به حساب واریز نشده، می توانند به درگاه الکترونیکی کارگزاران و بانک ها مراجعه و نسبت به لغو سفارش فروش اقدام کنند.

در صورت عدم مراجعه نامبردگان به درگاه شرکت های کارگزاری و عدم لغو سفارش، سهام بر اساس قیمت های روز و به تشخیص کارگزار و در چارچوب قوانین و مقررات به فروش رسیده و وجوه حاصل به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

بنابراین گزارش، بنا به درخواست تعداد زیادی از مشمولان سهام عدالت مبنی بر ایجاد لغو سفارش فروش ، زیر ساخت های لازم در اختیار بانک ها و شرکت های کارگزاری قرار گرفته به طوری که مشمولان می توانند درخواست لغو سفارش فروش را در سامانه های کارگزاران و بانک ها لحاظ کنند.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77677/لغو-سفارش-فروش-سهام-عدالت-امکان-پذیر