به گزارش بورس نیوز، وزیر اقتصاد طی حکمی حسن اعلایی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب نمود.

حسن علایی در حال حاضر عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی است که با پذیرش استعفای علیرضا صالح از سوی وزیر اقتصاد، با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب شده است.

گفتنی است دژپسند از زحمات صالح در دوران تصدی ریاست سازمان خصوصی سازی نیز تشکر و تقدیر نموده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231267/سرپرست-سازمان-خصوصی-سازی-منصوب-شد