خساپا و خودرو دارای صف خرید سنگینی هستند.در گروه خودرویی‌ها نماد خساپا با صف خرید بالای ۱ میلیارد سهم همراه است. خودرو مجددا در سقف قیمت روزانه قرار گرفت. خگستر و‌خپارس هم با صف خرید همراه هستند.

بیشترین تقاضا:


بیشترین عرضه:

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77651/سنگین-ترین-صف-های-خرید-فروش-سهام-شنبه-24-آبان