بازدهی ۳۰۵ درصدی صندوق در یک سال گذشته

 

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری کشاورزی که از صندوق‌های سهامی محسوب می‌شود در هفته گذشته و با توجه به بازدهی منفی ۵.۶ درصدی شاهد ابطال ۶۰ میلیارد ریال از واحد‌های سرمایه گذاری خود بوده و به ارزش یک هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال رسیده است.

بازدهی ۳۰۵ درصدی صندوق در یک سال گذشته

نرخ بازدهی هفتگی، ماهیانه و سالیانه این صندوق در جدول زیر ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، بازدهی سالیانه صندوق به ۳۰۵ درصد رسیده و علیرغم کاهش بازدهی آن در هفته‌های اخیر، همچنان بازدهی این صندوق بیشتر از میانگین بازدهی سایر صندوق‌های سهامی است.

بازدهی ۳۰۵ درصدی صندوق در یک سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به میزان ۹۴ درصد و ۶ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است. در حدود ۶۰ درصد از کل منابع صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

بازدهی ۳۰۵ درصدی صندوق در یک سال گذشته

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

لازم به ذکر است، آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به ۱۴ آبان ماه سال جاری بود و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

بازدهی ۳۰۵ درصدی صندوق در یک سال گذشته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231192/بازدهی-۳۰۵-درصدی-صندوق-در-یک-سال-گذشته