به گزارش اخباربانک، علی آریانا معامله گر بازار سرمایه، تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز را تا چهارشنبه گذشته محاسبه کرد که با زیان ۲۷ درصدی مواجه شده است.


 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77633/محاسبه-آخرین-ارزش-روز-سهام-۴-پالایشگاه-etf-دوم