معامله بیش از ۳۱ هزار قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس انرژی

به گزارش بورس نیوز، در جلسه معاملاتی روز گذشته ۱۹ آبان ماه، در تابلو سلف موازی استاندارد در نماد “سمیعا۰۰۲” تعداد ۲۵ هزار و ۳۹۶ قرارداد با ارزش بیش از ۳۰۴ میلیارد و ۲۹ میلیون ریال و در نماد “سنفت ۰۰۱ ” تعداد ۵۶۶۲ قرارداد با ارزش بیش از ۶۰ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

در بازار عمده فروشی برق نیز نماد‌های بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۹ آذر گشایش یافتند.

همچنین در بازار عمده فروشی برق نماد‌های بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۳ آبان پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن‌ها آغاز شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231065/معامله-بیش-از-۳۱-هزار-قرارداد-سلف-موازی-استاندارد-در-بورس-انرژی