به گزارش اخباربانک به نقل از سنا، بانک صادرات با سرمایه ۱۷۵هزار میلیارد ریالی، سد هرسهم را برای دوره ۶ماهه مبلغ ۲۸۹ریال پوشش داده  که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته با رشد ۹۵۳۳درصدی همراه بوده است.

این در حالی است که درآمدهای مشاع این بانک به ۱۷۳هزار میلیارد ریال، سود خالص آن به ۵۰هزار و ۷۶۰میلیارد ریال و زیان انباشته به ۲۹هزار و ۲۲۴میلیارد ریال رسید.

برآورد این بانک با توجه به تغییرات نرخ سود تسهیلات اعطایی برای دوره ۶ ماهه منتهی به  ۳۰اسفند۱۳۹۹ به تغییر نرخ سود تسهیلات بر می گردد که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی کشور صورت می پذیرد. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات در سال ۱۳۹۹متصور نیست.

علاوه بر این برآوردی که از تغییرات در مانده تسهیلات برای دوره ۶ ماهه منتهی به  ۳۰اسفند۱۳۹۹ صورت گرفته مشخص شده که عزم مدیریت بانک بر دست یابی به سود عملیاتی و سود خالص است، در نتیجه افزایش پرداخت تسهیلات و بهبود پرتفوی تسهیلاتی در دستور کار قرار دارد. آمار تسهیلات پرداختی نیز موید این رویکرد است.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77583/زیان-انباشته-وبصادر-۲۹-۲هزار-میلیارد-ریال-رسید