به گزارش اخباربانک، بانک دی اعلام کرد:با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی بهمند ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین بهبود ساختار مالی بانک؛ ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77535/افزایش-سرمایه-بانک-دی-تایید-حسابرس-رسید