به گزارش خبرنگار اخباربانک، این بانک اخیراً امکان انتقال وجه در خودپردازهای این بانک را افزایش داده است.

بر این اساس انتقال وجه از کارت عابر بانک پاسارگاد در خودپردازهای این بانک تا سقف ۱۵ میلیون تومان به شماره سپرده و یا شماره شبای بانک پاسارگاد انجام می‌پذیرد.

این در حالی است که انتقال وجه کارت به کارت همچنان ۶ میلیون تومان بوده و این امکان انتقال ۱۵ میلیون تومان تنها برای انتقال وجه از طریق کارت به سپرده در بانک پاسارگاد می باشد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77491/امکان-انتقال-وجه-۱۵-میلیون-تومان-خودپرداربانک-پاسارگاد