به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان نرخ فروش شکر را افزایش داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، نرخ فروش شکر از ۶۳۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلوگرم به ۷۳۰۰۰ ریال افزایش یافت.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230749/قشرین-نرخ-را-افزایش-داد