با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

بله دیگه، وقتی راز خونه آدم بیرون میره
بورس ایران رو انداختن گردن خارج!
خبر ندارن بورس ایران گروگان گرفته شده از سوی …
ما داخلی بازیمون داره خیلی انداخته میشه گردن خارجی‌ها

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

البته این انتخابات رو جوری پُر اهمیت جلوه دادن که از انتخابات خودمون مهمتر شد
وقتی میخوان کدخدا رو مهم جلوه بدن، همینه

یاد نگرفتیم که روی پای خودمون وایسیم

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

معیشت مردم از نامه سرگشاده گذشته
معیشت هم شد سیاسی بازی

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

تو صف ایستادگی در مقابل زورگویان رانتی، سنگر خالی کردی برادر …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

البته باید اسناد بیارن و ثابت کنن
با حرف زدن که نمیشه کاری رو اثبات کرد

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

وقتی کنتور نمی‌ندازه نظر دادن نتیجه میشه این
دیگه رفقا هر کدومشون دارن نظرپراکنی می کنن …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

تازه گزینه بعدی، گشایش انتخاباتی است
بعدشم تبریک از جنس …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

اینبار، شنبه از اون شنبه‌هاست …
بورس ما مثل آدم‌هایی شده که رژیم رو ول کرده، فقط دوست داره پیشخور کنه

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

تو وقت جنگ، چُرت!
نتیجه میشه همین …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۸/۱۴

و ما ادارک “بورس شنبه”

 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230745/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۰۸۱۴