به گزارش بورس نیوز، شرکت کالسیمین از آزادسازی سهام متعلق به سهامدار عمده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، سهام نزد بانک توسعه صادرات ایران شرکت توسعه معادن روی ایران آزادسازی شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230708/فاسمین-کروی-را-آزاد-کرد