به گزارش بورس نیوز، شرکت فروسیلیس ایران از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، قیمت فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ از ابتدای آبان ماه هر کیلو ۲۶۸.۰۰۰ ریال تعیین شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230711/فروس-افزایش-نرخ-گرفت