به گزارش اخباربانک، براساس گزارش‌های بانک مرکزی ایران، مانده سپرده‌های بانکی کشور (پس از کسر سپرده‌ قانونی) از هزار و ۵۰۳ هزار میلیارد تومان در فروردین ۹۷ به ۲ هزار و ۴۳۸ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۸ و به ۲ هزار و ۷۷۷ هزار میلیارد تومان تا تیرماه سال جاری رسیده است.

به عبارتی دیگر از فروردین ۹۷ تا تیرماه امسال سپرده‌های بانکی کشور بیش از ۱/۸ برابر شده یا ۸۵ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77434/سپرده-های-بانکی-کشور-نزدیک-۲-برابر-شده