بازدهی منفی ۱۱ درصدی

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس که از انواع صندوق‌های مختلط به حساب می‌آید در هفته گذشته بازدهی منفی ۴.۷ درصدی را محقق کرد.
به این ترتیب ارزش این صندوق به کمتر از ۴۲۹ میلیارد ریال رسید.

ارقام به میلیون ریال
بازدهی منفی ۱۱ درصدی
جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است.
بازدهی منفی ۱۱ درصدی
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۳۷.۸ درصد اوراق مشارکت، ۶۰.۵ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۱.۷ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است.
بازدهی منفی ۱۱ درصدی
همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است. لازم به ذکر است که آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به ۲۳ مهر ماه سال جاری است و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230435/بازدهی-منفی-۱۱-درصدی-صندوق-مشترک-پارس