کاهش بازدهی سالیانه صندوق به۲۶۲ درصد؛

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز به مدیریت شرکت سبدگردان انتخاب مفید در هفته گذشته با خروج ۳۲۰ میلیارد ریال منابع و همچنین بازدهی منفی ۷.۵ درصدی مواجه بوده تا به این ترتیب ارزش این صندوق سهامی در پایان روز سه شنبه ۶ آبان ماه به ۱۵ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال کاهش یابد.

ارقام به میلیون ریال
کاهش بازدهی سالیانه صندوق به۲۶۲ درصد؛

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است.
کاهش بازدهی سالیانه صندوق به۲۶۲ درصد؛

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به میزان ۷۰.۷ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۲۰ درصد اوراق مشارکت، ۷.۵ درصد نقد و بانک و همچنین ۱.۸ درصد سایر دارایی‌ها است.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می‌گردد تقریبا نیمی از منابع سرمایه گذاری شده در بخش سهام و حق تقدم شرکت ها، مربوط به صنعت محصولات شیمیایی است.
کاهش بازدهی سالیانه صندوق به۲۶۲ درصد؛
همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است. لازم به ذکر است که آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به پایان شهریور ماه سال جاری است و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

کاهش بازدهی سالیانه صندوق به۲۶۲ درصد؛

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230436/کاهش-بازدهی-سالیانه-صندوق-به۲۶۲-درصدصندوق-مشترک-پیشتاز-و-خروج-۳۲۰-میلیاردی-منابع