فروش ۱۰ ماهه شرکت به ۱۹.۴۳۳ میلیارد ریال رسید

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت صنایع شیمیایی ایران در مهر ماه و بر اساس گزارش عملکرد ماهیانه شرکت، عملکرد فوق العاده‌ای را ثبت کرده و نرخ محصولات این شرکت تنها در یک ماه گذشته با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت مواجه بوده اند.

فروش ۱۰ ماهه شرکت به ۱۹.۴۳۳ میلیارد ریال رسید

نرخ محصول الکیل بنزن خطی شرکت در مهر ماه با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت نسبت به شهریور ماه به ترتیب در بخش داخلی و صادراتی به ۲۴۵.۶ و ۲۲۵.۹ میلیون ریال به ازای هر تن رسیده است.

همچنین، نرخ نرمال پارافین داخلی شرکت ۲۶ درصد افزایش قیمت را در ماه اخیر داشته و به رقم ۱۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به ازای هر تن رسیده است.

جمع کل درآمد‌های عملیاتی محقق شده این شرکت در مهر ماه به ۲ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال رسیده تا به این ترتیب در ۱۰ ماه سپری شده از سال مالی شرکت (سال مالی شرکت ۳۰ آذر ماه هر سال است.) به ۱۹ هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال برسد. این میزان فروش نسبت به دوره ۱۰ ماه سال ۱۳۹۸ افزایش ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230303/افزایش-نرخ-۲۰-درصدی-محصولات-شیران