موافقت هیات مدیره

 

به گزارش بورس نیوز شرکت چین چین از موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه ۲۷۱ درصدی از محل سود انباشته خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، “غچین” اعلام کرد: هیات مدیره پس از بررسی صورتجلسه مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت های مالی حسابرسی شده، تصمیم به ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۶۵ میلیارد تومان کرده که تهیه گزارش توجیهی در دستور کار قرار گرفت.

همچنین مقرر شد مدیرعامل جهت انعقاد قرارداد با موسسه حسابرسی ارکان سیستم جهت حسابرسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه اقدام کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230330/موافقت-هیات-مدیره-غچین-با-افزایش-سرمایه-۲۷۱-درصدی