نرخ اسلب در آستانه عبور از ۱۰۰ میلیون ریال در هر تن

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در مهر ماه رشد بیش از ۱۰ درصدی نرخ اسلب را تجربه کرد و نرخ اسلب شرکت به ۹۹ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال در هر تن رسید و به این ترتیب نرخ اسلب شرکت تنها در دو ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرد که در مقایسه با شهریور ماه رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرد.

نرخ اسلب در آستانه عبور از ۱۰۰ میلیون ریال در هر تن

جمع کل مقادیر فروش اسلب در دوره ۷ ماهه به ۷۸۰ هزار و ۴۲۸ تن رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته معادل ۸۶۸ هزار تن بوده و به این ترتیب شاهد کاهش بیش از ۸۰ هزار تنی فروش و در حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

مبلغ فروش تجمیعی محقق شده شرکت در دوره ۷ ماهه سال جاری به ۵۳ هزار و ۷۶ میلیارد ریال رسیده که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۶۵ درصد را نشان می‌دهد.

در نمودار زیر روند فروش ماهیانه شرکت از ابتدای سال ارائه شده شاهد رشد محسوس فروش در دو ماه شهریور و مهر ماه هستیم.

نرخ اسلب در آستانه عبور از ۱۰۰ میلیون ریال در هر تن

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230209/نرخ-اسلب-در-آستانه-عبور-از-۱۰۰-میلیون-ریال-در-هر-تن