بورس انرژی میزبان نفت سفید عمده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

به گزارش بورس نیوز، رینگ داخلی بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه نفت سفید عمده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خواهد بود.

در رینگ داخلی این بورس، امروز نفت سفید عمده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران عرضه خواهد شد.و

در رینگ بین الملل نیز رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230117/فروش-نفت-سفید-شرکت-ملی-پخش-فرآورده‌های-نفتی-ایران-در-بورس-انرژی