به گزارش بورس نیوز، شرکت حفاری شمال از نتیجه شرکت در مناقصه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در مناقصه طرح گلخاری در قالب یک بسته یکپارچه از طرح عملیات محور افزایش و نگهداشت تولید ۲۷ مخزن منتخب شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت و برنده شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230107/حفاری-در-مناقصه-برنده-شد