بازدهی ۳۰۲ درصدی این صندوق سهامی دریک سال گذشته

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار که از انواع صندوق‌های سهامی محسوب می‌شود، در هفته گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را ثبت کرده و در هفته منتهی به ۲۹ مهر ماه بازدهی منفی ۱۰.۳ درصدی را ثبت کرده است.

بازدهی ۳۰۲ درصدی این صندوق سهامی دریک سال گذشته

به این ترتیب بازدهی این صندوق در ماه و سال گذشته به ترتیب به منفی ۱۳.۷ و ۳۰۲ درصد رسیده است. جمع ارزش این صندوق با احتساب بازدهی هفته گذشته به یک هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال رسیده است.
در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است.

بازدهی ۳۰۲ درصدی این صندوق سهامی دریک سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به میزان ۹۴ درصد، سپرده‌های بانکی به میزان ۲.۸ درصد و سایر دارایی‌ها به میزان ۳.۲ درصد است.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است. بیش از ۶۰ درصد از منابع صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

بازدهی ۳۰۲ درصدی این صندوق سهامی دریک سال گذشته

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است. 
لازم به ذکر است، آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به پایان شهریور ماه سال جاری بوده و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

بازدهی ۳۰۲ درصدی این صندوق سهامی دریک سال گذشته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230034/مشترک-نوین-پایدار-و-عملکردی-بسیار-ضعیف