رتبه نزدیک به آخر بازدهی سالیانه صندوق

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری سبحان در هفته گذشته عملکرد ضعیفی را ثبت کرده که این صندوق با کسب بازدهی منفی ۷.۹ درصدی یکی ضعیف‌ترین عملکرد‌های صندوق‌های سهامی را ثبت کرد.

رتبه نزدیک به آخر بازدهی سالیانه صندوق

در هفته گذشته و با احتساب خروج ۱۳ میلیارد ریال منابع مالی، شاهد کاهش ارزش صندوق به یک هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال بودیم. به این ترتیب ارزش این صندوق که در سه ماه گذشته به بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز رسیده بود با افت سنگینی مواجه بود و با توجه به عملکرد بسیار ضعیف مدیران آن، ارزش صندوق با کاهش سنگین ۶۷ درصدی مواجه شد.
در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است.

بازدهی سالیانه این صندوق به ۲۱۰ درصد رسیده که جزو ضعیف‌ترین بازدهی‌های صندوق‌های سهامی محسوب می‌شود. بازدهی هفتگی و ماهیانه این صندوق نیز به ترتیب با ۷.۹ و ۱۵ درصد منفی بوده است.

رتبه نزدیک به آخر بازدهی سالیانه صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به میزان ۹۶.۹ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۳.۱ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها ارائه شده است. ۵ صنعت ذکر شده در جدول زیر در حدود نیمی از دارایی‌های این صندوق را به خود اختصاص داده اند.

رتبه نزدیک به آخر بازدهی سالیانه صندوق

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

لازم به ذکر است، آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق مربوط به پایان شهریور ماه سال جاری بوده و به طور قطع در این بازه زمانی شاهد تغییراتی در صورت وضعیت این صندوق بوده ایم.

رتبه نزدیک به آخر بازدهی سالیانه صندوق

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230031/رتبه-نزدیک-به-آخر-بازدهی-سالیانه-صندوق