بازدهی ۱.۴ درصد یک ماهه/

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پرداخته شده است.

اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره کرد.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب بازدهی کسب شده در هفته قبل شاهد جذب ۷۷ میلیارد تومانی منابع مالی جدید در صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم.

پس از ارائه جدول زیر که بر اساس میزان بازدهی سالیانه صندوق‌های درآمد ثابت ارائه شده، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

بازدهی ۱.۴ درصد یک ماهه/ بازدهی ۱.۴ درصد یک ماهه/ بازدهی ۱.۴ درصد یک ماهه/ بازدهی ۱.۴ درصد یک ماهه/ بازدهی ۱.۴ درصد یک ماهه/

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته گذشته به ۲۵۲ هزار میلیارد تومان رسید.

بیشترین ورود منابع مالی جدید مربوط به صندوق‌های ثابت حامی، آتیه نوین و اندوخته پایدار سپهر به ترتیب با ۸۵۰، ۲۳۴ و ۱۴۹ میلیارد تومان بوده است. بیشترین خروج منابع نیز مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت کاردان، دوم اکسیر فارابی و بانک گردشگری به ترتیب با ۱۶۵، ۱۲۷ و ۱۲۴ میلیارد تومان است.

میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌های درآمد ثابت به ۱.۴ درصد رسیده است. همچنین میانگین بازدهی سه ماهه این صندوق‌ها به ۴.۶ درصد رسیده است.

بازدهی سالیانه متوسط این صندوق‌ها نیز به ۳۲.۴ درصد رسیده است. بهترین عملکرد سالیانه را صندوق الماس بیمه دی با ۸۶.۳ درصد بازدهی داشته است. پس از این دو صندوق، صندوق‌های الماس پایدار و مشترک صنعت و معدن با ۶۶.۸ و ۶۴.۷ درصد بازدهی قرار دارند. ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه را نیز همانند هفته‌های گذشته صندوق‌های امید انصار، امین انصار و گنجینه زرین شهر به ترتیب با ۱۸.۸، ۱۹.۲ و ۱۹.۲ درصد بازدهی داشته اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230060/بازدهی-۱۴-درصد-یک-ماهه-الماس-بیمه-دی-بهترین-در-یک‌سال