براساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ منتشر شده در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، بانک اقتصادنوین در دوره شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ با یک عملکرد عالی مبلغ ۱۲ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال  سود محقق کرد و توانست به ازای هر سهم ۴۱۸ ریال سود شناسایی کند.
بر اساس این گزارش بانک اقتصادنوین توانسته است با رشد همه جانبه در تمامی شاخص‌های عملکردی زیان انباشته سال‌های گذشته را نیز جبران کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230058/یک-گزارش-دلچسب-از-ونوین