به گزارش بورس نیوز، در جلسه هیات مدیره بورس که امروز برگزار شد امیرتقی خان تجریشی به عنوان رئیس جدید هیات مدیره بورس تهران و عشقی نژاد هم به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230021/رئیس-هیات-مدیره-بورس-تهران-انتخاب-شد