به گزارش اخباربانک، بانک تجارت از مسترد شدن دو کرسی هیات مدیره قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری ظرف ۴۸ ساعت آتی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، “وتجارت” اعلام کرد: با توجه به حکم ۲۹ مهر، مقرر شد دو سیت (کرسی هیات مدیره) از سهام  سرمایه گذاری ملی ایران که به عنوان قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری از سال ۱۳۵۴ در بورس حضور دارد، ظرف ۴۸ ساعت آتی به بانک تجارت مسترد شود که آثار مالی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

براساس این گزارش، بانک تجارت در حالی قبلا” یکی از سهامداران عمده “ونیکی ” بود که در ترکیب فعلی این شرکت سرمایه گذاری ، شرکت توسعه معادن جنوب و صندوق بازنشستگی با ۳۷ و ۲۹ درصد و بانک مرکزی با ۱۲ درصد حضور دارند.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77259/دو-کرسی-هیات-مدیره-قدیمی-ترین-سرمایه-گذاری-بانک-تجارت-بازگشت