به گزارش بورس نیوز، بانک تجارت از استرداد سهام “ونیکی” خبر داد.

بر این اساس، این بانک اعلام کرد، مقرر شد ۲ سیت از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ظرف ۴۸ ساعت آتی از مالکیت شرکت توسعه معادن جنوب به بانک تجارت مسترد شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229983/ونیکی-به-وتجارت-بازگشت