دورهای باطل اقتصاد ایران

دور‌های باطل اقتصاد کودکانه ایران به نام حمایت از مردم، به کام از مردم بهترون، با شتاب بیشتر ادامه دارد:

دور باطل ۱: توسعه فعالیت سرمایه گذاری بانک‌ها، افزایش نرخ سود بانکی، خلق نقدینگی غیر مولد، افزایش شدید نرخ تورم، افزایش شدید نرخ ارز و دوباره افزایش نرخ سود بانکی و خلق نقدینگی غیر مولد تورم و خالی کردن جیب مردم

دور باطل۲: افزایش نرخ ارز، اجرای سیاست تثبیت قیمت کالا‌ها در بورس کالا یا سوبسید به واردات به نام حمایت از مصرف کننده، ایجاد رانت و فساد، پرکردن جیب رانتخوران، عدم کارایی قیمت و آزاد سازی دوباره

دور باطل۳: ایجاد قوانین اساسی و برنامه ریزی بلند مدت، وقوع بحران در کوتاه مدت، زیر پا گذاشتن اصول و قوانین بلند مدت، تغییر قوانین به نفع روز مرگی و کوتاه مدت، عدم حل مشکلات، و دوباره تصمیم به ایجاد قوانین و برنامه ریزی بلند مدت

دور باطل ۴: محدودیت‌های ارزی ناشی از عدم فروش نفت، توسعه شعار حمایت از تولید داخلی و ایجاد محدودیت کامل در واردات، رفع محدودیت ارزی و افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از نفت، رها سازی تولید داخل و تشدید واردات، عدم برنامه ریزی تولید در بلند مدت، حذف تولید، محدودیت ارزی و دوباره شعار حمایت از تولید داخلی

دور باطل ۵: ورود مردم ناآگاه به بورس، تزریق ابزار کوتاه مدت، اجرای سیاست‌های قیم مابانه به نام حمایت از سهامدار خرد ناگاه همچون دامنه نوسان، نوسان گیری و خالی کردن جیب مردم نا اگاه، کاهش سطح تحلیلگری بازار و نا اگاه نگه داشتن بازار، دوباره نیاز به تشدید سیاست‌های قیم مابانه و مقررات جدید کنترلی، دوباره نوسان گیری از مردم ناآگاه!

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229944/دورهای-باطل-اقتصاد-ایران